1. Refinansowanie Rodzina Na Swoim
  2. >
  3. Poradniki
  4. >
  5. Rodzina na Swoim – na czym polegał ten program?

Rodzina na Swoim – na czym polegał ten program?

Rodzina na Swoim była programem rządowym mającym na celu ułatwienie kupna własnego mieszkania. Dzięki temu, że przez 8 lat rząd spłacał część odsetek za kredytobiorce osoby, które do tej pory nie miały zdolności kredytowej mogły pozwolić sobie na kredyt hipoteczny.

Program ten funkcjonował przez ponad pięć lat – od października 2006 do końca grudnia 2012 roku. Jakie były główne założenia?

Rodzina na Swoim – założenia

Zgodnie z ustawą program Rodzina na Swoim skierowany był do:
• małżeństw;
• osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko małoletnie lub dziecko do 25 roku życia pod warunkiem, że się uczyło;
• osoby samotnie wychowujące dziecko na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek);
• osób nie pozostających w związkach małżeńskich i nie posiadających dzieci (tzw. dopłata dla singli).

Przy czym dopłata należała się osobom, które nie ukończyły 35 lat (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczył młodszego z nich).

Ponadto, chcąc skorzystać z Rodziny na Swoim nie można było być:
• właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
• osobą, której przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
• najemcą lokalu mieszkalnego.

Jeżeli chodzi o ostatnie dwa punkty, to kredytobiorca posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub wynajmujący nieruchomość zobowiązany był do zrzeczenia się tego prawa lub rozwiązania umowy najmu w terminie 6 miesięcy od uzyskania prawa do kupowanego mieszkania lub domu.

Preferencyjny kredyt w ramach programu Rodzina na Swoim można było przeznaczyć na zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym jak i wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej lub wybudowania domu. Przy czym powierzchnia użytkowa nie mogła przekraczać:
• dom rodzinny 140 m2;
• mieszkanie 75 m2 (małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci) i 50 m2 (single).

Bardzo ważne były także limity cen zakupy 1m2 (lub koszt przeprowadzenia robót budowlanych), które były co trzy miesiące ustalane i publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W praktyce okazywało się, że w wielu dużych miastach brakowało nieruchomości, które spełniały by ten warunek (bardzo podobna sytuacja była z programem Mieszkanie dla Młodych).

Dopłaty od rządu na spłatę części odsetek, kredytobiorcy, otrzymywali przez 8 lat. Mogły one sięgać do pięćdziesięciu procent całości odsetek. Ich wysokość uzależniona była od powierzchni nieruchomości. W przypadku, gdy mieszkanie miało do 50 m2, a dom do 70 m2, jako podstawę przyjmowano całość zadłużenia. Jeżeli zostało zakupione większe mieszkanie lub wybudowano większy dom (jednocześnie nie przekraczający powierzchni użytkowej zgodnie z ustawą), jako podstawę naliczania dopłaty przyjmowano tylko część zadłużenia.

Rodzina na Swoim – podsumowanie

Program Rodzina na Swoim został wygaszony na koniec grudnia 2012 roku. W ciągu jego trwania z dopłat skorzystało prawie 182 tys. kredytobiorców. Wśród nich największą grupę wiekową stanowiły osoby od 30 do 34 roku życia. Natomiast wartość wszystkich zobowiązań udzielonych w ramach programu sięgnęła prawie 33 miliardów złotych.